Najnovšia verzia (1.2.0.165 platnú od 20.11.2020)

Zákazníci so zakúpenou licenciou si môžu túto verziu stiahnuť v programe; Hlavne menu -> Update kontrola. alebo tu stiahnete ZIP.

Licencia nie je prenosná. Sťahujte iba tú verziu, na ktorú máte licenciu kúpenú.

Predchádzajúca verzia TDCS 3 (3.0.382 platná od 8.9.2015)

Žiadame ctených zákazníkov aby si stiahli najnovšiu aktualizáciu TDCS 3 (3.0.0.382) platnú od 8.9.2015, nakoľko sa v doterajšom programe objavili chyby zobrazenia dát vozidiel.

Stiahni TDCS3

Po stiahnutí rozpakovať a spustiť Setup.exe

Predchádzajúca verzia Tachograf driver card software 2

Stiahni Tachograf driver card software 2

Po stiahnutí rozpakovať a spustiť Setup.exe

Tachograph driver card software 1.4

Stiahni hlavný program TDCS verzie 1.4.

Ostatné sťahujte len ak máte zakúpenú licenciu na tieto doplnkové moduly verzie 1.4

Stiahni TDCS klienta

Stiahni TDCS priestupky (Legislativa)

Stiahni Crystal Reports for VS2008