Nová verzia CarTracker TachoTEK (1.3.0.239 platná od 21.3.2023)

Zákazníci so zakúpenou licenciou si môžu túto verziu stiahnuť v programe; Hlavne menu -> Update kontrola. alebo tu stiahnete ZIP. Alebo priamo inštalátor CarTrackerSetup.

Licencia je kompatibilná s verziou 1.2.xx, ale nie so staršími programami. Sťahujte iba tú verziu, na ktorú máte licenciu kúpenú.

!! Dôležité: ak bola inštalovaná verzia 1.3.xxx, tak sa nesmie spätne inštalovať predchádzajúca verzia 1.2.xx !!

Predchádzajúca verzia CarTracker-a (1.2.0.171 platná od 21.1.2021)

Zákazníci so zakúpenou licenciou si môžu verziu stiahnuť pomocou tohoto linu: stiahnete ZIP.

Licencia nie je prenosná. Sťahujte iba tú verziu, na ktorú máte licenciu kúpenú.

Predchádzajúca verzia TDCS 3 (predávaná od 11.1.2013 do 30.8.2014)

Žiadame ctených zákazníkov aby si stiahli najnovšiu aktualizáciu TDCS 3 (bild 382) platnú do 30.8.2014, nakoľko sa v doterajšom programe objavili chyby zobrazenia dát vozidiel.

Stiahni TDCS3

Po stiahnutí rozpakovať a spustiť Setup.exe

Predchádzajúca verzia Tachograf driver card software 2

Stiahni Tachograf driver card software 2

Po stiahnutí rozpakovať a spustiť Setup.exe

Tachograph driver card software 1.4

Stiahni hlavný program TDCS verzie 1.4.

Ostatné sťahujte len ak máte zakúpenú licenciu na tieto doplnkové moduly verzie 1.4

Stiahni TDCS klienta

Stiahni TDCS priestupky (Legislativa)

Stiahni Crystal Reports for VS2008