Prečo je dobré sa zaoberať dialkovým sťahovaní tachografov?

Pri manuálnom sťahovaní digitálneho tachografu, sa stráca práca jedného človeka v dĺžke dvoch dní do roka na jedno vozidlo. Preto je výhodné si zaobstarať  bezobslužné sťahovanie vozidiel a kariet vodičov. TDCS – digiCentral a zariadenia digiDL odstraňujú nepríjemné časové straty pri zhromažďovaní údajov o jednotke vozidla a tachografu vodiča. Robí sa to s nízkymi nákladmi a najefektívnejším spôsobom.

Dialkové sťahovanie z tachografov a kariet vodičov TDCS – digicentral –  môžete naplánovať tak, aby vyhovovalo vašim požiadavkám.

 

 • Úplne bezobslužné sťahovanie kariet vodičov a jednotiek vozidiel podľa ľubovoľného rozvrhu sťahovania
 • Plne integrované a podporované vyhodnocovacím programom CarTracker
 • Zahŕňa dodatočné nástroje cez webové rozhranie, ktorým je možná zmena rozvrhu sťahovania, prehľad o stiahnutých kartách a vozidlách.
 • Jednoduchá inštalácia, max 10 minút, nevyžaduje žiadny montážny úkon v kabeláži vozidla
 • Podniková karta zostáva vo firme vložená do čítačky kariet a pripojená k počítaču(mal by byť stále v činnosti)
 • Sťahovanie sa vykoná podľa rozvrhu kedykoľvek, či vozidlo stojí alebo je v jazde
 • Cez webové rozhranie je možné zadať príkaz na okamžité stiahnutie
 • Zabezpečený a šifrovaný prenos údajov
 • Automatická aktualizácia firmvéru
 • digiDL je použiteľná u tachografov  VDO od v 1.3 VDO  a Stoneridge v  7.0
 • Je možné použiť aj v nových typoch „Smart tachografov“

A ako to celé funguje?

Možnosti financovania:
1. Varianta – jednorázovo platba za dodanie a montáž

Dodanie a montáž zariadenia do vozidla sa hradí jednorázovo po montáži a odskúšaní. V cene sú zahrnuté všetky potrebné komponenty kabeláže a prípravkov. V cene sú všetky softvérové prvky a webové rozhranie. Tak isto vycestovanie na montáž k vozidlám do vzdialenosti 120 km od Bratislavy je v cene. Podniková karta sa môže bezplatne umiestniť v serverovni TDCS, ktoré zabezpečí trvalé pripojenie. Od dátumu uvedenia do činnosti sa platia ročné poplatky za server.
2. Varianta – 3 ročné splátky, potom je zariadenie majetkom zákazníka

Montáž zariadenia do vozidla je v cene prvých troch splátok so všetkými potrebnými komponentami a prácou, v cene je aj ročný poplatok za server. Tak isto vycestovanie na montáž k vozidlám do vzdialenosti 120 km od Bratislavy je v cene. Webové rozhranie a všetky softvérové komponenty k vzdialenému prenosu sú zdarma. Podniková karta počas 3 ročnej doby je trvale umiestnená v serverovni TDCS, ktoré zabezpečí trvalé pripojenie. Po troch rokoch sa stáva zariadenie (a) majetkom zákazníka, karta sa môže vrátiť, ale nemusí, môže zostať stále bezplatne v serverovni TDCS, poplatok za server sa začne uplatňovať po treťom roku.
3. Varianta – prenájom

Službu a zariadenie je možné kedykoľvek vypovedať, minimálna doba prenájmu sú 3 kalendárne mesiace. Montáž a demontáž je v cene prenájmu. Poplatok za SIM kartu je tak isto v cene nájmu. Vycestovanie na montáž k vozidlu (ám) do vzdialenosti 100km od Bratislavy je zdarma, viac km, podľa vzájomnej dohody. Webové rozhranie a všetky softvérové komponenty k vzdialenému prenosu sú zdarma. Podniková karta počas doby prenájmu je trvale umiestnená v serverovni TDCS, ktoré zabezpečí trvalé pripojenie. Po skončení nájmu sa podniková karta vráti nájomcovi.

Nechajte si spraviť cenu na ktorú koľvek variantu individuálne. Napíšte nám: support@tdcs.sk