Karty

    Digitálny tachograf nahradil používanie tachokrúžkov na záznam činnosti vodičov za digitálnu čipovú kartu. Vodič ju musí vložiť do…

Celý článok

Tachografy

Digitálny tachograf je nové kontrolné zariadenie, ktoré dňom 01.05.2006 nahradilo doteraz používané analógové tachografy vo všetkých novovyrobených motorových vozidlách kategórie…

Celý článok