• null

    Podložka pod myš

    Cena 7,08 € bez DPH

    Podložka obsahuje v grafickej a textovej forme desať najdôležitejších bodov činnosti vodiča s digitálnym tachografom. Je určená pre vedúcich dopravy, dispečerov a podobne. Teda tých ktorí môžu usmerniť vodiča, aby mal istotu, že manipuluje s tachografom správne.

    Podložka pri objednávke nad 480,00€ bez DPH je pribalená automaticky. Ak si objednávate tovar nižšej ceny a podložku chcete, pridajte do textovej kolónky text: „Pribaľte mi podložku“.