Program CarTracker TachoTEK je lokálne softwarové riešenie na správu údajov z kariet vodičov a z digitálneho tachografu. Pre jeho výkonnosť a jednoduchú obsluhu je tento program jedinečným riešením pre vodičov a pracovníkov dopravných firiem.

Najnovšia verzia je pokračovateľom doterajšej úspešnej série programov od TDCS spol. s r.o., ktorý začal verziou Tachograph Driver Card software 1.4, pokračoval verziou 2.0.1 s názvom Driver Card Software a končil najúspešnejšou verziou TDCS 3.

S ohľadom na nástup operačného systému Windows 10, sme prepracovali doterajší software tak, aby mohol byť bezproblémovo nasadení na tento OS. Okrem toho pri koncipovaní nové programu CarTracker TachoTEK sme vytvorili funkčné a cenové alternatívy, aby vyhovovali malým aj veľkým dopravcom.

Podporované jazyky: bulharčina, čeština, nemčina, angličtina, španielčina, chorvátčina, maďarčina, poľština, slovinčina, turečtina

Prezentácia CarTracker TachoTEK

Podľa veľkosti Vašej firmy si zvolte verziu:

Pre veľkú firmu - CarTracker TachoTEK Company Edition

CarTracker TachoTEK Company Edition – je tzv. plná verzia určená pre akúkoľvek dopravnú firmu, hlavne takú ktorá jazdí často do krajín mimo Slovenska, alebo má dislokované strediská, ktoré potrebuje oddelene sledovať, alebo potrebuje lokálne dáta synchronizovať so vzdialeným serverom.

Je určená pre akékoľvek dopravné firmy, ktoré vlastnia vozidlá s digitálnym tachografom. Obsahuje viac ako 20 tlačových a kontrolných zostáv. Vodiči a vozidlá sa môžu rozdeliť do stredísk. Pri štarte programu prebieha kontrola na blížiace sa plánované termíny, ak taký existuje otvorí sa notifikačné okno. Údaje sa môžu súčasne ukladať do troch nezávislých úložných priestorov. Program obsahuje dátovú synchronizáciu so vzdialeným úložiskom buď cez ethernetovú sieť, alebo cez FTP. Pre komunikáciu s kontrolnými orgánmi má zabudovaný export originálnych súborov, kde sa dá navoliť rozsah kontrolovaných vodičov / vozidiel a dátumových rozsahov. Spolupracuje so všetkými dátovými kľúčmi: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU, DigiDown Lisle design.

Plne funkčný s 2.Generáciou smart tachografov. Nemá obmedzenia počtu vodičov a vozidiel. Platnosť licencie je neobmedzená, neplatia sa ročné poplatky.

Doporučená kompletná zostava: – CarTracker TachoTEK Company Edition & digiKey – obsahuje program, dátový klúč na sťahovanie tachografu:
Cena bez DPH: 545,00 € (654,00 € s DPH )

objednať

 

Ak požadujete pridať čítačku kariet vodičov – cena bez DPH 560,00 € (672,00 € s DPH)

objednať

 

!! Na ďalšie možností kombinácie s rôznymi dátovými kľúčmi si nechajte vypracovať ponuku !!

 

Sólo program bez čítačky a klúča, cena bez DPH: 364,17 € (437,00 € s DPH)

objednať

 

Obsahuje tlačové zostavy Rozdelenie na strediská – prevádzkovateľov
Upozornenia a Priestupky v Hlavnom okne
Pre strednú firmu - CarTracker TachoTEK Small Edition

CarTracker TachoTEK Small Edition – je verzia pre menšie dopravné firmy, obsahuje iba základné kontrolné tlačové zostavy a tlač potvrdenia o činnosti. Nemá obmedzenia počtu vodičov ani vozidiel.

Je určená pre menšie dopravné firmy, obsahuje 5 základných kontrolných zostáv a plus tlač potvrdenia o činnosti. Môže byť použitá aj pre veľkú firmu, ktorá má vzdialené strediská, na nasadenie na týchto strediskách. Stiahnuté dáta sa odosielajú do centra, kde je nainštalovaný CarTracker TachoTEK Comapny Edition.

Vodiči a vozidlá sa nedajú rozdeliť do stredísk. Pri štarte programu prebieha kontrola na blížiace sa plánované termíny, ak taký existuje otvorí sa notifikačné okno. Údaje sa môžu súčasne ukladať do troch nezávislých úložných priestorov, program na rozdiel od edície Company neobsahuje manuálnu dátovú synchronizáciu so vzdialeným úložiskom. Pre komunikáciu s kontrolnými orgánmi, alebo za účelom odoslania originálnych súborov do centra obsahuje jednoduchý export. Spolupracuje so všetkými dátovými kľúčmi: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU, DigiDown Lisle design.

Plne funkčný s 2.Generáciou smart tachografov. Nemá obmedzenia počtu vodičov a vozidiel. Platnosť licencie je neobmedzená, neplatia sa ročné poplatky.

Doporučená kompletná zostava: – CarTracker TachoTEK Small Edition & digiKey – obsahuje program,  dátový klúč na sťahovanie tachografu:
410,00 €  (492,00 € s DPH)

objednať

 

Ak požadujete pridať čítačku kariet vodičov cena bez DPH 425,00 € (510,00 € s DPH)

objednať

 

!! Na ďalšie možností kombinácie s rôznymi dátovými kľúčmi si nechajte vypracovať ponuku !!

 

Sólo program bez čítačky a klúča, cena bez DPH: 246,25 €  (295,50 € s DPH)

objednať

 

Obsahuje tlačové zostavy: Rozdelenie na strediská(prevádzkovateľov) Priestupky v Hlavnom okne sa nezobrazujú
nie je možné použiť Vidieť iba upozornenia
Pre malú firmu - CarTracker TachoTEK 8 Driver Edition

CarTracker TachoTEK 8 Driver Edition – najlacnejšia a najjednoduchšia verzia pre firmy s maximálne 8 vodičmi.

Je určená pre najmenšie dopravné firmy, ktoré majú maximálne 8 vodičov (počet vozidiel je neobmedzený). Obsahuje 5 základných kontrolných tlačových zostáv. Vodiči a vozidlá sa nedajú rozdeliť do stredísk. Pri štarte programu sa vykonávajú kontroly na blížiace sa plánované termíny stiahnutia kariet vodičov a vozidiel. Údaje sa ukladajú iba do jedného priečinku, bezpečnostnú kópiu treba robiť ručne. Spolupracuje so všetkými dátovými klúčmi: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU, DigiDown Lise design.  !! Môže byť použitá aj pre veľkú firmu, ktorá má vzdialné strediská, na nasedie na týchto strediskách. Stiahnuté dáta sa odosielajú do centra, kde je nainštalovaný CarTracker TachoTEK Comapny Edition. !!

Má obmedzenia počtu 8 vodičov. Platnosť licencie je neobmedzená, neplatia sa ročné poplatky.

Doporučená kompletná zostava: – CarTracker TachoTEK 8Driver Edition & digiKey – obsahuje program,  dátový klúč na sťahovanie tachografu
Cena bez DPH: 313,33 €  (376,00 € s DPH)

objednať

 

Ak požadujete pridať čítačku kariet vodičov cena bez DPH 327,50 € ( 393,00 € s DPH)

objednať

 

Sólo program bez čítačky a klúča, cena bez DPH: 138,33 €  (166,00 € s DPH)

objednať

 

Obsahuje tlačové zostavy: Rozdelenie na strediská(prevádzkovateľov) Priestupky v Hlavnom okne sa nezobrazujú
nie je možné Vidieť iba upozornenia

Obsahuje tlačové zostavy: