Program CarTracker Digital je lokálne softwarové riešenie na správu údajov z kariet vodičov a z digitálneho tachografu. Pre jeho výkonnosť a jednoduchú obsluhu je tento program jedinečným riešením pre vodičov a pracovníkov dopravných firiem.

Program CarTracker Digital je schopný splniť všetky požiadavky kladené na zamestnávateľa.

Najnovšia verzia je pokračovateľom doterajšej úspešnej série programov od TDCS spol. s r.o., ktorý začal verziou Tachograph Driver Card software 1.4, pokračoval verziou 2.0.1 s názvom Driver Card Software a končil najúspešnejšou verziou TDCS 3.

S ohľadom na nástup operačného systému Windows 10, sme prepracovali doterajší software tak, aby mohol byť bezproblémovo nasadení na tento OS. Okrem toho pri koncipovaní nové programu CarTracker Digital sme vytvorili funkčné a cenové alternatívy, aby vyhovali malým aj velkým dopravcom.

Prezentácia CarTracker Digital

Podľa veľkosti Vašej firmy si zvolte verziu:

Pre veľkú firmu - CarTracker Company Edition

CarTracker Company Edition – je tzv. plná verzia určená pre akúkoľvek dopravnú firmu, hlavne takú ktorá jazdí často do krajín mimo Slovenska, alebo má dislokované strediská, ktoré potrebuje oddelene sledovať, alebo potrebuje lokálne dáta sychronizovať so vzdialeným serverom.

Je určená pre akékoľvek dopravné firmy, ktoré vlastnia vozidlá s digitálnym tachografom. Obsahuje viac ako 20 tlačových a kontrolných zostáv. Vodiči a vozidlá sa môžu rozdeliť do stredísk. Pri štarte programu prebieha kontrola na blížiace sa plánované termíny, ak taký existuje otvorí sa notifikačné okno. Údaje sa môžu súčasne ukladať do troch nezávislých úložných priestorov. Program obsahuje dátovú synchronizíciu so vzdialeným úložiskom buď cez ethernetovú sieť, alebo cez FTP. Pre komunikáciu s kontrolnými orgánmi má zabudovaný export originálnych suborov, kde sa dá navoliť rozsah kontrolovaných vodičov / vozidiel a dátumových rozsahov. Spolupracuje so všetkými dátovými klúčmi: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU, DigiDown Lisle design.

Plne funkčný s 2.Generáciou smart tachografov. Nemá obmedzenia počtu vodičov a vozidiel. Platnosť licencie je neobmedzená, neplatia sa ročné poplatky.

Doporučená kompletná zostava: – CarTracker Company Edition & digiKey – obsahuje program, dátový klúč na sťahovanie tachografu:
Cena bez DPH: 526,25 € (631,50 € s DPH ) 

objednať

 

Ak požadujete aj s čítačku kariet vodičov (+12€)

kliknite tu

 

!! Na ďalšie možností kombinácie s rôznymi dátovými kľúčmi si nechajte vypracovať ponuku !!

 

Sólo program bez čítačky a klúča, cena bez DPH: 354,17 € (425 € s DPH)

objednať

 

Obsahuje tlačové zostavy:

Potvrdenie činností, Prehľad denných aktivít, Týždenné časy, Mesačné pracovné časy, Mesačný prehľad zmien, Nočná práca, Priestupky, Prehľad Trajekt-Vlak, Prehľad aktivít Out of Scope, Prehľad karty, Jazdy, Víkendová práca,
Prekročenie rýchlostí, Jazda bez karty vodiča, Udalosti a chyby tachografu, Prehlad aktivít Out of Scope, Denný kontrolný lístok
Zoznam pracovníkov, Základné údaje vodičov, Zoznam vozidiel, Základné údaje vozidiel, Zoznam naredenín vodičov, Zoznam vodičských preukazov

Pre strednú firmu - CarTracker Digital Extend Edition

CarTracker Digital Extend Edition – je verzia pre menšie dopravné firmy, obsahuje iba základné kontrolné tlačové zostavy a tlač potvrdenia o činnosti. Je odvodená od najlacnejšej 8 vodičovej verzie, ale na rozdiel od nej nemá obmedzenia počtu vodičov ani vozidiel.

Je určená pre menšie dopravné firmy, obsahuje 5 základných kontrolných zostáv a plus tlač potvrdenia o činnosti. Môže byť použitá aj pre veľkú firmu, ktorá má vzdialné strediská, na nasadenie na týchto strediskách. Stiahnuté dáta sa odosielajú do centra, kde je nainštalovaný CarTracker Comapny Edition.

Vodiči a vozidlá sa nedajú rozdeliť do stredísk. Pri štarte programu prebieha kontrola na blížiace sa plánované termíny, ak taký existuje otvorí sa notifikačné okno. Údaje sa môžu súčasne ukladať do troch nezávislých úložných priestorov, program na rozdiel od edície Company neobsahuje manuálnu dátovú synchronizíciu so vzdialeným úložiskom. Pre komunikáciu s kontrolnými orgánmi, alebo za účelom odoslania originálnych suborov do centra obsahuje jednoduchý export. Spolupracuje so všetkými dátovými klúčmi: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU, DigiDown Lisle design.

Plne funkčný s 2.Generáciou smart tachografov. Nemá obmedzenia počtu vodičov a vozidiel. Platnosť licencie je neobmedzená, neplatia sa ročné poplatky.

Doporučená kompletná zostava: – CarTracker Extend Edition & digiKey – obsahuje program,  dátový klúč na sťahovanie tachografu:
391,67 €  (470,00 € s DPH)

objednať

 

Ak požadujete aj čítačku kariet vodičov (+12€)

kliknite tu

 

!! Na ďalšie možností kombinácie s rôznymi dátovými kľúčmi si nechajte vypracovať ponuku !!

 

Sólo program bez čítačky a klúča, cena bez DPH: 220,00 €  (264 € s DPH)

objednať

 

Obsahuje tlačové zostavy:

Potvrdenie činností, Nočná práca, Víkendová práca, Priestupky, Jazda bez karty vodiča, Udalosti a chyby tachografu

Pre malú firmu - CarTracker 8 Driver Edition

CarTracker 8 Driver Edition – najlacnejšia a najjednoduchšia verzia pre firmy s maximálne 8 vodičmi.

Je určená pre najmenšie dopravné firmy, ktoré majú maximálne 8 vodičov (počet vozidiel je neobmedzený). Obsahuje 5 základných kontrolných tlačových zostáv. Vodiči a vozidlá sa nedajú rozdeliť do stredísk. Pri štarte programu sa vykonávajú kontroly na blížiace sa plánované termíny stiahnutia kariet vodičov a vozidiel. Údaje sa ukladajú iba do jedného priečinku, bezpečnostnú kópiu treba robiť ručne. Spolupracuje so všetkými dátovými klúčmi: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU, DigiDown Lise design.  !! Môže byť použitá aj pre veľkú firmu, ktorá má vzdialné strediská, na nasedie na týchto strediskách. Stiahnuté dáta sa odosielajú do centra, kde je nainštalovaný CarTracker Comapny Edition. !!

Má obmedzenia počtu 8 vodičov. Platnosť licencie je neobmedzená, neplatia sa ročné poplatky.

Doporučená kompletná zostava: – CarTracker 8Driver Edition & digiKey – obsahuje program,  dátový klúč na sťahovanie tachografu
Cena bez DPH: 295,00 €  (354,00 € s DPH)

objednať

 

Ak požadujete aj čítačku kariet vodičov (+12€)

kliknite tu

 

Sólo program bez čítačky a klúča, cena bez DPH: 120 €  (144,00 € s DPH)

objednať

 

Obsahuje tlačové zostavy:

Nočná práca, Víkendová práca, Priestupky, Jazda bez karty vodiča, Udalosti a chyby tachografu