Programy


null
Nový prepracovaný program CarTracker TachoTEK (1.3.0.227 platný od 7.11.2022) obsahuje zmeny:

– Opravená chyba „ListenIndex Error“ pri načítavaní karty vodiča
– Tlačová zostava „Jazdy bez karty vodiča“ opravené zobrazenie nulových kilometrov
– Tlačová zostava „Štatistiky – vodič, pracovná doba a manuálne vstupy“ opravené spočítavanie a klasifikácia priestupkov
– Tlačová zostava „Pobyt v zahraničí“ doplnená o stĺpec „Pracovný čas“
– Opravené zobrazenie ubehnutých kilometrov vodiča v zobrazení sumárnych aktivít
– Export do excelu „Vodiči zmeny súčty časov“ má opravený nadpis stĺpcov pre nočnú prácu
– Tlačová zostava „Jazda bez karty vodiča“ doplnená o možnosť ignorovať takéto jazdy kratšie ako 1 km
– Opravené chyby vyhodnotenia nočnej práce a zadávanie krajiny
– Doplnená kontrolná zostava na niektoré body nariadení EU 1071/2009 a 1072/2009 a ich novelizácie 1055/2020, platné od 2.2.2022
– Opravená chyba pri vyhodnotený rozdeleného denného odpočinku
– Aktualizované texty „Nápovedy“ (pri stlačení F1) a všetky súvislosti na vyvolanie správneho popisu nápovedy
– Odstránený problém so zobrazením intervalu vo filtri aktivít
– Doplnené kódy Porúch a udalostí v zobrazení vozidiel
– Opravené zobrazenie formátu dátumu pri výbere časového pásma v Nastaveniach
– Odstránené neexistujúce „Oznamy“ v Nastaveniach
– Prerobený text v okne upozorňujúcom na nevložený licenčný USB kľúč
– Vizuálne zmenený text pri zobrazení priestupku Koniec/Začiatok jazdy bez zadanej krajinystiahnúť program »

Technické problémy

Vzdialená podpora

null
Vzdialená podpora je realizovaná programom TeamViewer.

Klienta môžete stiahnuťtu »

Prezentácia

Pozrite si prezentáciu o možnostiach programutu »