Programy


null
Nový prepracovaný program CarTracker TachoTEK (1.3.0.239 platný od 21.3.2023) obsahuje zmeny:

– Vložená funkcia protokolovania chodu programu na zistenie výnimiek. Viac v sekcii INFORMÁCIE.
– Opravené zobrazenie „Začiatok/Koniec zmeny bez zadanej krajiny“
– Koniec jazdy je jednoznačne zobrazený
– Zmena zobrazenia prechodu hraníc + zobrazenie GPS pozícii u vodičov
– Opravená chyba „Listindex Error“
– Opravená chyba zobrazenia aktivít
– Opravená chyba v súčtoch prejdenej dráhy v exportoch do Excelu
– Oprava chyby: Čas začiatku bol v exporte „Vodič – Použité vozidlá“ zle naformátovaný.
– Zmena počítadla kilometrov bez jazdy sú teraz označené žltou farbou a majú krátky informačný text.
– Zobrazenie GPS pozícií v hlavnom okne vodičov pre gen.2
– Workshop edícia doplnená o možnosť zadávať ID čísla plomb a ochranných fólií a s tým súvisiaci export do excelu
– Opravená chyba „ListenIndex Error“ pri načítavaní karty vodiča
– Tlačová zostava „Jazdy bez karty vodiča“ opravené zobrazenie nulových kilometrov
– Tlačová zostava „Štatistiky – vodič, pracovná doba a manuálne vstupy“ opravené spočítavanie a klasifikácia priestupkov
– Tlačová zostava „Pobyt v zahraničí“ doplnená o stĺpec „Pracovný čas“
– Opravené zobrazenie ubehnutých kilometrov vodiča v zobrazení sumárnych aktivít
– Export do excelu „Vodiči zmeny súčty časov“ má opravený nadpis stĺpcov pre nočnú prácu
– Tlačová zostava „Jazda bez karty vodiča“ doplnená o možnosť ignorovať takéto jazdy kratšie ako 1 km
– Opravené chyby vyhodnotenia nočnej práce a zadávanie krajiny
– Doplnená kontrolná zostava na niektoré body nariadení EU 1071/2009 a 1072/2009 a ich novelizácie 1055/2020, platné od 2.2.2022
– Opravená chyba pri vyhodnotený rozdeleného denného odpočinku
– Aktualizované texty „Nápovedy“ (pri stlačení F1) a všetky súvislosti na vyvolanie správneho popisu nápovedy
– Odstránený problém so zobrazením intervalu vo filtri aktivít
– Doplnené kódy Porúch a udalostí v zobrazení vozidiel
– Opravené zobrazenie formátu dátumu pri výbere časového pásma v Nastaveniach
– Odstránené neexistujúce „Oznamy“ v Nastaveniachstiahnúť program »

Technické problémy

Vzdialená podpora

null
Vzdialená podpora je realizovaná programom TeamViewer.

Klienta môžete stiahnuťtu »

Prezentácia

Pozrite si prezentáciu o možnostiach programutu »