digiFOB

Zariadenie digiFob je čítačka kariet a vyhodnocovacie zariadenie v jednom. Digifob pomáha správcom dopravy alebo vodičom pri rýchlom zistení a zobrazení údajov z karty a vyhodnotením…

Celý článok