Popis programu

Program CarTracker Digital je lokálne softwarové riešenie na správu údajov z kariet vodičov a z digitálneho tachografu. Pre jeho výkonnosť a jednoduchú obsluhu je tento program jedinečným riešením pre vodičov a pracovníkov dopravných firiem.

Program CarTracker Digital je schopný splniť všetky požiadavky kladené na zamestnávateľa.

Najnovšia verzia je pokračovateľom doterajšej úspešnej série programov od TDCS spol. s r.o., ktorý začal verziou Tachograph Driver Card software 1.4, pokračoval verziou 2.0.1 s názvom Driver Card Software a končil najúspešnejšou verziou TDCS 3.

S ohľadom na nástup nových operačných systémov Windows 7 / 8 a pripravovaný Windows 10, sme prepracovali doterajší software tak, aby mohol byť bezproblémovo nasadení na tieto systémy. Okrem toho pri koncipovaní nové programu CarTracker Digital sme vytvorili alternatívu všetkým dopravným firmám, ktorá funkčnosťou a hlavne cenou bude vyhovovať malým aj velkým dopravcom.

Prezentácia CarTracker Digital

Podľa veľkosti Vašej firmy si zvolte verziu:   Veľká firma   Stredná firma   Malá firma   

Špeciálny program na dotykové PC   Terminál Driver point

Pre veľkú firmu - CarTracker Company Edition

CarTracker Company Edition – je tzv. plná verzia určená pre akúkoľvek dopravnú firmu, hlavne takú ktorá jazdí často do krajín mimo Slovenska, alebo má dislokované strediská, ktoré potrebuje oddelene sledovať, alebo potrebuje lokálne dáta sychronizovať so vzdialeným serverom.

Je určená pre akékoľvek dopravné firmy, ktoré vlastnia vozidlá s digitálnym tachografom. Obsahuje viac ako 20 tlačových a kontrolných zostáv. Vodiči a vozidlá sa môžu rozdeliť do stredísk. Pri štarte programu priebieha kontrola na blížiace sa plánované termíny, ak taký existuje otvorí sa notifikačné okno. Údaje sa môžu súčasne ukladať do troch nezávislých úložných priestorov. Program obsahuje dátovú synchronizíciu so vzdialeným úložiskom buď cez ethernetovú sieť, alebo cez FTP. Pre komunikáciu s kontrolnými orgánmi má zabudovaný export originálnych suborov, kde sa dá navoliť rozsah kontrolovaných vodičov / vozidiel a dátumových rozsahov. Spolupracuje so všetkými dátovými klúčmi: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU, DigiDown Lisle design.

Nemá obmedzenia počtu vodičov a vozidiel. Platnosť licencie je neobmedzená, neplatia sa ročné poplatky.

Doporučená kompletná zostava: - CarTracker Company Edition & digiKey - obsahuje program, dátový klúč na sťahovanie tachografu:
Akciová cena bez DPH: 494,17 € (593 € s DPH )  Objednať

Ak požadujete aj s čítačku kariet vodičov (+12,00€) kliknite tu.

Sólo program bez čítačky a klúča, cena bez DPH: 329,17 € (395 € s DPH)   Objednať

Obsahuje tlačové zostavy:

Potvrdenie činností, Prehľad denných aktivít, Týždenné časy, Mesačné pracovné časy, Mesačný prehľad zmien, Nočná práca, Priestupky, Prehľad Trajekt-Vlak, Prehľad aktivít Out of Scope, Prehľad karty, Jazdy, Víkendová práca, 
Prekročenie rýchlostí, Jazda bez karty vodiča, Udalosti a chyby tachografu, Prehlad aktivít Out of Scope, Denný kontrolný lístok
Zoznam pracovníkov, Základné údaje vodičov, Zoznam vozidiel, Základné údaje vozidiel, Zoznam naredenín vodičov, Zoznam vodičských preukazov

Prehrať video

Pre strednú firmu - CarTracker Digital Extend Edition

CarTracker Digital Extend Edition - je verzia pre menšie dopravné firmy, obsahuje iba základné kontrolné tlačové zostavy a tlač potvrdenia o činnosti. Je odvodená od najlacnejšej 8 vodičovej verzie, ale na rozdiel od nej nemá obmedzenia počtu vodičov ani vozidiel.

Je určená pre menšie dopravné firmy, obsahuje 5 základných kontrolných zostáv a plus tlač potvrdenia o činnosti. Môže byť použitá aj pre veľkú firmu, ktorá má vzdialné strediská, na nasedie na týchto strediskách. Stiahnuté dáta sa odosielajú do centra, kde je nainštalovaný CarTracker Comapny Edition.

Vodiči a vozidlá sa nedajú rozdeliť do stredísk. Pri štarte programu priebieha kontrola na blížiace sa plánované termíny, ak taký existuje otvorí sa notifikačné okno. Údaje sa môžu súčasne ukladať do troch nezávislých úložných priestorov, program na rozdiel od edície Company neobsahuje manuálnu dátovú synchronizíciu so vzdialeným úložiskom. Pre komunikáciu s kontrolnými orgánmi, alebo za účelom odoslania originálnych suborov do centra obsahuje jednoduchý export. Spolupracuje so všetkými dátovými klúčmi: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU, DigiDown Lisle design.

Nemá obmedzenia počtu vodičov a vozidiel. Platnosť licencie je neobmedzená, neplatia sa ročné poplatky.

Doporučená kompletná zostava: - CarTracker Extend Edition & digiKey - obsahuje program,  dátový klúč na sťahovanie tachografu:
360,00 €  (432 € s DPH)   Objednať

Ak požadujete aj čítačku kariet vodičov (+12,00€) kliknite tu.

Sólo program bez čítačky a klúča, cena bez DPH: 200,00 €  (240 € s DPH)   Objednať

Obsahuje tlačové zostavy:

Potvrdenie činností, Nočná práca, Víkendová práca, Priestupky, Jazda bez karty vodiča, Udalosti a chyby tachografu

Pre malú firmu - CarTracker 8 Driver Edition

CarTracker 8 Driver Edition – najlacnejšia a najjednoduchšia verzia pre firmy s maximálne 8 vodičmi.

Je určená pre najmenšie dopravné firmy, ktoré majú maximálne 8 vodičov (počet vozidiel je neobmedzený). Obsahuje 5 základných kontrolných tlačových zostáv. Vodiči a vozidlá sa nedajú rozdeliť do stredísk. Pri štarte programu sa vykonávajú kontroly na blížiace sa plánované termíny stiahnutia kariet vodičov a vozdiel. Údaje sa ukladajú iba do jedného priečinku, bezpečnostnú kópiu treba robiť ručne. Spolupracuje so všetkými dátovými klúčmi: VDO Downloadkey, Tachodrive, Tachosys digiVU, DigiDown Lise design.  !! Môže byť použitá aj pre veľkú firmu, ktorá má vzdialné strediská, na nasedie na týchto strediskách. Stiahnuté dáta sa odosielajú do centra, kde je nainštalovaný CarTracker Comapny Edition. !!

Má obmedzenia počtu 8 vodičov. Platnosť licencie je neobmedzená, neplatia sa ročné poplatky.

Doporučená kompletná zostava: - CarTracker 8Driver Edition & digiKey - obsahuje program,  dátový klúč na sťahovanie tachografu
Akciová cena bez DPH: 256,25 €  (307,50 € s DPH)    Objednať

Ak požadujete aj čítačku kariet vodičov kliknite tu.

Sólo program bez čítačky a klúča, cena bez DPH: 100 €  (120,00 € s DPH)    Objednať

Obsahuje tlačové zostavy:

Nočná práca, Víkendová práca, Priestupky, Jazda bez karty vodiča, Udalosti a chyby tachografu

Driver point

Driver point je jednoduchý program určený na sťahovanie kariet vodičov ktorý je nainštalovaný na dotykovom PC, ktoré môže byť umiestnené v oddychových miestnostiach vodičov, alebo vo vstupných miestnostiach vozidlových parkov. Vodič si môže svoju kartu stiahnuť sám a z obrazovky terminálu zistiť svoje aktivity, priestupky, alebo zostávajúce časy vedenia vozidla. 

  • Údaje sa okamžite posielajú na server FTP alebo na zdieľané priečinky na serveri.
  • Údaje z týchto priečinkov sa načítajú programom CarTracker Company Edition.
  • Driver Point a CarTracker si môžu vymieňať správy pre konkrétneho vodiča.
  • Dáta a správy vodiča sa môžu spravovať a pozrieť až po vložení karty vodiča.
  • Program je zabezpečene inštalovaný na počítač a nemožno ho vypnúť alebo odstaviť na pozadí. Po zapnutí počítača sa okamžite spustí. Bez licenčného klúča správcu nie je možné zastaviť program, alebo zmeniť nastavenia.
  • Okrem počítača s dotykovou obrazovkou môže byť inštalovaný na bežnom počítači, ale v takom prípade musí byť ovládaný myšou, klávesnica sa nefnguje.
  • Beží dobre na všetkých Windows od XP po Win10

 

 

Sólo program bez dotykového počítača
 220,0 €   Objednať

Podporte nás na Facebooku

Podporte nás na Facebooku
Nájdete nás aj na Facebooku

Informujeme Vás tam o novinkách a akciách a môžete sa tam tiež na nás obrátiť s Vašimi otázkami.

www.facebook.com/TDCs-spol

Konktaktuj nás
Všetky polia je treba vyplniť. Nesprávny email. Ďakujeme za správu.
.