(Slovenčina) Karty

Digital tachograph replaced tacho-charts use of to record the activities of drivers for digital smart cards. The driver must insert…

Read more

(Slovenčina) Tachografy

Digitálny tachograf je nové kontrolné zariadenie, ktoré dňom 01.05.2006 nahradilo doteraz používané analógové tachografy vo všetkých novovyrobených motorových vozidlách kategórie…

Read more