• Za sve informacije o daljinskom preuzimanju tahografa i kartica kontaktirajte svog lokalnog distributera ComTrans d.o.o.