Chyba rozhrania PC/SC – postupujte podľa nasledovných bodov

Vo Windows 7, 8 aj 10 sa môže vyskytnúť problém so službou, ktorá ovláda čítačky čipových kariet. Je to spôsobené zastavenou službou SmartCard (v českej lokalizácii Windowsov sa služba volá Čipová karta). Vo väčšine prípadov stačí túto službu v zozname služieb Windows vyhľadať a spustiť. Ak je nastavené inak, tak aj typ spustenia (Startup Type) na Automatic.

V prípade, že sa pri spúšťaní služby SmartCard objaví chyba, treba opraviť casť Windows registry nasledovne:

1. Stiahnuť súbor: scardsvr.rar – po stiahnutí ho rozpakovať.

2. Po rozpakovaní vznikne súbor scardsvr.reg – poklikať a povoliť zmenu registrov.

3. Reštartovať PC.

4. Rozhranie PC/SC potrebuje okrem služby SmartCard aj nainštalovanú čítačku čipových kariet. Ak ju nepoužívate, treba ju aspoň raz pripojiť a počkať až si Windows nainštaluje ovládače.