Chyba rozhrania PC/SC – postupujte podľa nasledovných bodov

Vo Windows 7, 8 aj 10 sa môže vyskytnúť problém so službou, ktorá ovláda čítačky čipových kariet. Je to spôsobené zastavenou službou SmartCard (v českej lokalizácii Windowsov sa služba volá Čipová karta). Vo väčšine prípadov stačí túto službu v zozname služieb Windows vyhľadať a spustiť. Ak je nastavené inak, tak aj typ spustenia (Startup Type) na Automatic.

V prípade, že sa pri spúšťaní služby SmartCard objaví chyba, treba opraviť casť Windows registry nasledovne:

1. Stiahnuť súbor: scardsvr.rar – po stiahnutí ho rozpakovať.

2. Po rozpakovaní vznikne súbor scardsvr.reg – poklikať a povoliť zmenu registrov.

3. Reštartovať PC.

4. Rozhranie PC/SC potrebuje okrem služby SmartCard aj nainštalovanú čítačku čipových kariet. Ak ju nepoužívate, treba ju aspoň raz pripojiť a počkať až si Windows nainštaluje ovládače.

 

Problém pri štarte CarTracker-a – opakovanie sa Registračného formuláru alebo Chyba pri zápise registračných informácii

Nie sú dostatočné prístupové práva na tieto priečinky:

C:\ProgramData\TDCS   a   C:\ProgramData\Software\TDCS

1. Povoliť zobrazovanie skrytých súborov a priečinkov

– Otvoriť si Možnosti prieskumníka (vo Windows 10 kliknúť na ikonu Windows vľavo dole a napísať Možnosti prieskumníka)
– na karte Zobrazenie nájsť položku „Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky“ – a klikom túto možnosť povoliť

2. Otvoriť cestu: C:\ProgramData\Software\TDCS

– klikaním postupne otvárať: Tento počítač – Lokálny disk C: – ProgramData – Software – TDCS

3. Na priečinku CarTracker v zabezpečení povoliť všetkým užívateľom (USERS/DomainUsers) úpravy a plný prístup

– na ikone Priečinku CarTracker otvoriť Vlastnosti (klik pravým tlačidlom) – Otvoriť kartu Zabezpečenie
– kliknúť na tlačidle Upraviť
– v zozname skupín a mien nájsť Users
– dole pod týmto zoznamom klikom povoliť položky Úplný prístup a Úpravy
– zavrieť obe okná s OK

4. Otvoriť cestu: C: \ ProgramData \ TDCS

– a vykonať to isté ako v bode 3

5. Ešte raz, posledný, urobiť registráciu

 

Problém pri štarte DigiConnect

Pri štartovaní programu DigiConnect sa môže vyskytnúť chyba konfiguračného súboru – viď obrázok.  

Konfiguračný súbor je poškodený treba ho vymazať

 

 

 

1. Povoliť zobrazovanie skrytých súborov a priečinkov

– Otvoriť si Možnosti prieskumníka (vo Windows 10 kliknúť na ikonu Windows vľavo dole a napísať Možnosti prieskumníka)
– na karte Zobrazenie nájsť položku „Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky“ – a klikom túto možnosť povoliť.

2. Otvoriť cestu: C:\Users\xxxxxxxxx\AppData\Local\Tachosys

– klikni na ikonu Dokumentov na ploche Windowsu, otvorí sa priečinok užívateľa.

ako prvý je priečinok AppData poklikaním otvoriť, potom Local a potom Tachosys

3. Vymazať všetky priečinky ktoré sa tu nachádzajú

4. Preinštalovať digiConnect